Kronhjort

Den som en gång har sett en flock med kronhjortar har antagligen slagits av deras gracila rörelser. Det här är ett mycket elegant hjortdjur som rör sig framåt på ett jämnt och snabbt sätt. Här finns inget av den skuttighet som man till exempel kan se hos rådjur och dessutom så är kronhjortar stora djur som kan komma upp i kroppslängder på mer än 2 meter och mankhöjd på över en meter. Man brukar tala om en vikt på omkring 100 kg för hona och 200 kg för hanar men det finns de som har rapporterat om kronhjort på nära 300 kg så den här hjorten kan helt klart växa sig rejält stor.

Kronhjorten kan leva mellan 20 och 30 år och den finns i Norden såväl som i övriga Europa, Nordafrika och i Asien. Den här hjorten kallas även för kronvilt och anses vara världens tredje största hjortdjur. I Sverige så är kronhjorten landskapsdjur i Skåne och på Åland. Kronhjorten lever i flock och då brukar det vara så att honan lever ensam med sina ungar. Det är den äldsta honan som tar befälet över flocken. Hanar lever ensamliv men kan ibland gå samman i flockar som lätt splittras. Den stora kronan som är så typisk för detta djur är till för att visa upp status mellan hanar. Den som har den största kronan vinner även rätten till det område som det strids om.

Så ser kronhjorten ut

En Kronhjort med stor krona

Kronhjort med mäktig krona

Under sommaren så har kronhjorten en rödbrun päls som över manken kan ha en gråbrun färg. Hjortens huvud är mörkgrått medan spegeln kan vara vitaktig eller ljusröd. Under vintertid så brukar de rödbruna delarna av pälsen vara gråa och då ser hjorten gråbrun ut. Det har även rapporterats om vita kronhjortar i Skåne men det här kan ha varit dovhjortar även om det finns vita kronhjortar. Kronhjortens svans är kort men väl synlig, den här hjortens horn är ståtliga med många förgreningar och en mycket stark och kraftig struktur.

Kronhjortens läten bör nämnas för det här är bröl som hörs på långt håll och som ofta liknas vid ett lejons rytande. Det här brölet är så kraftigt att man kan höra det på 5-6 km avstånd och det kan bestå av korta hostningar såväl som längre brölläten.

Jakt av kronhjort

Kronhjortens föda består av gräs, löv, kvistar, örter, svamp, ekollon och även bark från gran- och bokträd. Det här gör att hjorten gärna tar sig in i trädgårdar för att få fatt i mat. Idag så jagas kronhjorten för köttets och kronans skull men det finns de som menar att man även borde fälla djuren då de tar sig in i bostadsområden och förstör trädgårdar. Med 15 kronhjortar i trädgården så kan man säga hejdå till rosor, nya träd och annat som man har odlat och det är klart att det här inte känns kul då det inträffar. Faktum är att man numera föder upp kronhjortar då det lönar sig att sälja både kött och horn. På latin heter djuret Cervus elaphus.