Älg

Ett möte med en älg kan vara en mäktig upplevelse, det här är skogens konung och det blir man varse om då man kanske kommer för nära eller på annat sätt stör älgen. För det mesta så är det alls inte farligt att stöta på en älg, och man ser om den skulle vara aggressiv då den då kommer att sänka huvudet, lägga öronen bakåt och även ha rest ragg. Det ska rätt mycket till för att älgen ska attackera, men det är klart att det här djuret är så pass stort och kraftfullt att man bör behandla det med stor respekt oavsett om man dyker på älgen i joggingspåret eller då man är ute och kör med bilen.

Älgar finns i Europa såväl som i Nordamerika och de trivs i skogen, på myrar, och i mossen. Det händer att älgar förvirrar sig in i områden där människor bor och då gäller det att hantera detta på rätt sätt och föra älgen tillbaka till skogen innan den vållar skada eller skadas. En älg kan leva upp till 20 år och hanen kan väga upp till ett halvt ton medan honan brukar ligga på en vikt mellan 300-350 kg. Kroppen kan ha en längd på upp till 3 meter.

Den danska älgen

1999 så blev det stora nyheter i Skandinavien då Danmark fick sin första älg. Det här var ett exemplar som ska ha simmat från Sverige för att sedan bosätta sig på Nordsjälland. Detta ledde till att man i Danmark satte upp en älgskylt för att varna bilister. Den här skylten togs ned år 2000 då den svenska älgen dog efter att ha blivit påkörd av ett tåg. Sedan dess så är Danmark fortsatt älgfritt.

Älgens livsstil

Älgar äter gräs, kvistar och blad och de lever för det mesta ensamma. Det händer dock att älgarna lever i flock. Om man vill se en älg som äter så ska man spana under dagtid då den är ute på jakt efter föda. Under kvällar och natt så kommer älgen att vila medan den idisslar maten som den har fått i sig under dagen. Eftersom älgen tycker om bark och knoppar så ser man den ofta på kalhyggen där nya träd har tillkommit. Dessutom så är det inte ovanligt med älgar i trädgårdar i områden som ligger nära skogar.

Hur ser en älg ut?

Älg med stor krona

Älghanne, Alces alces

För svenskar så är det inte svårt att föreställa sig en älg då de flesta någon gång har sett ett exemplar i det fria eller åtminstone i en djurpark. Det som särskilt kännetecknar älgen är de stora öronen och en mule som också är stor. Färgen på pälsen kan vara brun, mörkbrun, grå eller svart. Det finns vita älgar som inte är albiner utan leucistiska, men dessa är mycket ovanliga. Honan har inte de mäktiga hornen som man ser på hanar och dessutom så är honan omkring 20% mindre än älgtjuren.

Hornen som jakttrofé

Älgens horn kan vara så brett som två meter långt. Under midvintern så tappar älgen hornen men de växer sedan ut igen under sommarhalvåret. För jägare så är hornen från en älg en trofé och man räknar taggarna för att avgöra hur stort ett horn är. Älgen kan ha olika många taggar på varje sida av hornet, men det vanligaste är att det finns samma antal taggar på varje sida. Har kronan olika antal taggar så räknas sidan med flest taggar gånger två och sedan kallar man älgen för en uddataggare. T.ex. om en Älg har fem taggar på ena sidan och sex på den andra så blir det en udda tolvtaggare. På latin heter älgen Alces alces.